دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان: خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده..

دعای روز 26 ماه رمضان


ادامه مطلب...