به بهانه حرف های دکتر اباذری درباره مرتضی پاشایی

doktor morteza pashaei_www-neginjonoub-IR


برای خواندن کامل حرف های دکتر مرحوم پاشایی کلیک کنید