برای بهنام صفوی دعا کنید!

مطمئنا در این چند هفته اخیر درمورد بیماری بهنام صفوی شنیده اید. این خواننده خوب کشورمان با انتشار متنی از همه طرفدارانش خواست برای او دعا کنند.

برای بهنام صفوی دعا کنید


ادامه مطلب...