خبر جدید: بیتا فرحی مادر رضا یزدانی شد!

بیتا فرحی: سال‌ها پیش که فیلم هامون رو می‌دیدم هرگز فکر نمی‌کردم که سال‌ها بعد در یک فیلم بیتا فرهی نازنین نقش مادرم رو بازی کنه.

بیتا فرهی مادر رضا یزدانی می شود


ادامه مطلب...