قوی ترین مرد ایران در زمان ناصرالدین شاه! + عکس

حاج ابراهیم یزدی اولین پهلوان ایران در زمان ناصرالدین شاه بود که شهرت زیادی در سراسر ایران داشت اما حاج ابراهیم که بود؟

قویترین مرد ایران در دوره قاجار


ادامه مطلب...