دفاع جانانه و خواندنی خانم بازیگر از احسان علیخانی

پرستو صالحی با انتشار یک متن, دفاع کاملی از احسان علیخانی و برنامه ماه عسل کرد که با واکنش های زیادی در صفحه او همراه شد.

دفاع پرستو صالحی از احسان علیخانی


ادامه مطلب...