سام درخشانی و همسرش عسل به ماه عسل رفتند

سام درخشانی با انتشار عکس و متن جدیدی, اعلام کرد که به همراه همسرش به ماه عسل می روند. با ما همراه شوید تا متن منتشر شده توسط سام درخشانی را بخوانید!

ماه عسل سام درخشانی


ادامه مطلب...