دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان: خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى که نیازى به سوال نداری اى داناى به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست…

دعای روز هفدهم ماه رمضان


ادامه مطلب...