خواننده خندوانه از سبک موسیقی خاص خودش گفت

خواننده خندوانه در خصوص سبک موسیقی خاص این برنامه و اینکه همیشه دوست داشت تهران هم مثل آهنگ‌های جنوبی و شهرهای دیگر آوای مخصوص داشته باشد، صحبت کرد.

خواننده خندوانه


ادامه مطلب...