دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان: خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان.

دعای روز شانزدهم ماه رمضان


ادامه مطلب...