دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان: خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش وآسان کن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکی‌هایش اى راهنماى به سوى حـق آشکار.

روز 19 ماه رمضان


ادامه مطلب...