ادعای عجیب یک هنرمند: علیخانی مجری نوپایی است!

یک هنرمند گفت: احسان علیخانی از نظر سواد و دانش رسانه ای کم است و باید کار فراوانی انجام دهد و بسیار از رسانه بداند، اما جوانی مستعد و دارای شجاعت و جسارت است.

احسان علیخانی مجری نوپایی است


ادامه مطلب...