دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا فرمانبردارى فروتنان را در این ماه روزى من گردان و سینه ام را برای بازگشتن به سویت بگشا.

روزپانزدهم ماه رمضان


ادامه مطلب...